Fashion sin historie

Fashion historieFashion og motebildet er stadig i utvikling. For lettere å kunne forstå hvor den er på vei, kan det være lurt å se på hva som har skjedd tidligere, og hvordan utviklingen har vært fram til nå.  Helt grunnleggende så består mote kun av stoff og tekstiler satt sammen på forskjellige måter. Tekstiler er naturlig nok også enhver motedesigners primære arbeidsredskap. Det har det  vært opp gjennom tidene, og det skal noen radikale endringen til før det vil endres. Så for å forstå mote og fashion, må man forstå tekstiler og stoff. Derfor gir vi alle moteinteresserte her en introduksjon til den historiske utviklingen de har hatt.

Hvor det begynte

Tekstiler er definert som garn, vevd eller strikket sammen for å lage stoff og klesplagg. Bruken av tekstiler er universal i alle kulturer, og er en ting som knytter oss sammen som mennesker, uavhengig av hvor man kommer fra. Det har vært en del av menneskers liv i tusenvis av år, og vi kan gå helt tilbake til steinalderen, over 100.000 år siden, og finne de første tegnene på bruk av eget produsert stoff.  Det er imidlertid et stort steg fram i tid før vi ser første bruken av mer avanserte tekstiler som bomull og silke. Det skjedde først i India, Egypt og Kina rundt 5000 år f.Kr. De gamle metodene for å produsere tekstiler som veving, har forandret seg svært lite gjennom århundrene. Men en stor forskjell er at produksjonen er blitt mer industrialisert og maskinell enn tidligere. Så produksjonskapasiteten er naturlig nok nå på nivåer som var utenkelig for 200 år siden.

Silkeveien åpner for handel

Handel av tekstiler i den antikke verden skjedde hovedsaklig på Silkeveien, en svingete rute gjennom Asia som koblet landene rundt Middelhavet sammen med land ifra Østen. Den strakte seg over 8000 km og ble etablert under Han- dynastiet i Kina rundt 114 f.Kr. Silkeveien var ikke bare svært viktig for handel av gods, men den la til rette for utveksling av kultur og filosofi, som bidro i utviklingen av nye moderne sivilisasjoner.

Industrielle revolusjonen treffer klesindustrien

Gjennom middelalderen var det enkle og praktiske klær som ble foretrukket av den største delen av befolkningen, mens finere materiale som silke var forbeholdt den øvre velstående delen av samfunnet. Men i løpet av det 14. århundre ble det gjort store framskritt i måten klær ble farget og skapt på. Det førte til stor spredning av mote rundt i den vestlige delen av Europa, og interessen for nye klesstiler og klær økte dramatisk. Produksjonen av klær ble stort sett uendret fram til den industrielle revolusjonen. Da tok dampdrevne maskiner over det som tidligere var manuelt arbeid. Det førte til at tekstiler av god kvalitet ble tilgjengelig for massene til rimelige priser, og var begynnelsen på moteindustrien og fashion slik vi kjenner de den dag i dag.